Wat U Zegt/Columns
30447
Columns

Schijntegenstelling

De VVD schreeuwt van de daken dat de partij niets ziet in samenwerking met de PVV. De liberalen labelen de partij van Geert Wilders als een linkse partij, waarmee de VVD inhoudelijk amper overeenkomsten ziet.

Het uitvergroten van tegenstellingen maakt deel uit van de VVD-strategie om in de verkiezingscampagne aan te sturen op een tweestrijd met de PVV. Dat biedt kansen voor Mark Rutte. De premier hoopt veel kiezers bij andere partijen weg te kapen, indien zij het gevoel krijgen dat de liberaal de enige is die kan voorkomen dat Wilders de verkiezingen wint.

In 2012 paste de VVD ditzelfde recept succesvol toe op de PvdA. Na de stembusgang werd de partij van Diederik Samsom plots omarmd, en ging Rutte zelfs akkoord met het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het optuigen van een inkomensafhankelijke zorgpremie.

De kans dat de PVV straks gaat regeren is evenwel klein. Veel partijen hebben Wilders en de zijnen op voorhand uitgesloten en ook al zouden VVD en PVV gezamenlijk op 15 maart de meerderheid halen, dan wacht deze combinatie een vijandige Eerste Kamer. Dat maakt het sluiten van deals met oppositiepartijen om effectief te kunnen regeren, zoals Rutte II nu doet, bijkans onmogelijk.

De VVD creëert dus een schijntegenstelling. Het ligt niet voor de hand dat Wilders dit spel tot half maart gaat meespelen.