Nieuws/Wat U Zegt
304757021
Wat U Zegt

Lezers: Wereldsituatie te onzeker voor optimisme

Uitslag Stelling: ’Weinig hoop op herstel’

Volgens het Nibud gaan vrijwel alle huishoudens er in 2023 financieel op vooruit vergeleken met 2022. De meeste stellingdeelnemers geloven echter niet in een koopkrachtherstel. „Iets minder slecht zou ik geen ’herstel’ willen noemen”, luidt een reactie.

Het Nibud verwacht dat dit het jaar van herstel moet worden. De koopkracht zou er voor zo goed als iedereen op vooruit gaan, aldus het Financieel voorlichtingsbureau. De meeste stellingdeelnemers zien dit anders: „Iets meer ruimte misschien, iets minder slecht dus, is dat ’erop vooruitgaan’?”, reageert een sceptische respondent.

Men gelooft ook niet zo zeer in de positieve uitwerking van het koopkrachtpakket en het prijsplafond voor energie van de regering. Het kabinet zou andere maatregelen moeten nemen voor daadwerkelijk herstel, vindt men. Het enige dat kan werken is lastenverlichting, zo wordt veelal gesteld. Een stemmer: „De zorgpremie is fors verhoogd. Dit geldt ook voor de OZB-belasting, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting etc. De overheid is de grootste veroorzaker van een duurder leven met alle btw en belastingen.”

Daarbij klagen veel oudere stemmers achter te blijven in de herstelmaatregelen. Iemand zegt: „Voor de werkenden en uitkeringsgerechtigden wordt er best veel gedaan om hun koopkracht te ondersteunen, maar voor de gepensioneerden wordt er niets gedaan; ja we krijgen alleen een sigaar uit eigen doos.”

Maar ook de werkenden hebben moeite om het hoofd boven water te houden, weet mening deelnemer: „Te veel mensen in de middenklasse hebben het nog zwaar en die moeten meer (gemeente)belasting gaan betalen terwijl de prijs van boodschappen elke dag weer stijgt. Als je keihard werkt, je in een koud huis thuiskomt en het eten voor een gezin van vijf volwassen personen niet te betalen is, is het niet meer leuk!” Van alle deelnemers geeft 56 procent aan een financieel zwaar jaar te hebben gehad.

De loonsverhogingen die in veel sectoren zijn doorgevoerd, kunnen niet op tegen de prijsstijgingen, denkt men. Iemand zegt hierover: „De stijgingen van lonen en uitkeringen zijn allang teniet gedaan door verhogingen van prijzen van energie, zorg etc.” En: „Loonsverhoging zal de prijzen verder opdrijven”, verwacht een andere deelnemer. Ruim driekwart van de stemmers denkt dan ook niet dat de inflatie een hoogtepunt bereikt heeft. Een respondent denkt echter van wel: „Na de enorme inflatie van 2022 kan het bijna niet erger, daarom zal 2023 vast wel iets beter zijn.”

Een van de weinige optimistische deelnemers ziet een hoge inflatie niet als een probleem: „De gasprijs daalt, de rente stijgt, de lonen stijgen en we houden als het goed is netto meer over. Inflatie is op zich niet erg, zolang de koopkracht behouden blijft. We moeten gewoon even wennen aan de nieuwe realiteit.”

De meesten zien vooral de onzekerheid op het wereldtoneel als bedreiging voor de financiële situatie in ons land. De economische gevolgen van de situatie in Oekraïne en energieprijzen zijn te onzeker om optimistisch te zijn, zo stelt 90 procent van de stemmers. En: „Door de onzekerheden in de wereld blijft de economie nog langere tijd gevolgen ondervinden. En de wijze waarop landen nu weer ageren tegen China gaat zorgen voor nieuwe problemen.”