Nieuws/Wat U Zegt
30519
Wat U Zegt

Kunstgras: ’RIVM doet tegenstrijdig’

Een bedrijf verkoopt product X. De overheid test dit product en concludeert dat X veilig is, maar toch moeten de kwaliteitsnormen voor X omwille van de volksgezondheid flink strenger worden. Hoe geloofwaardig is dan nog het oordeel van de overheid dat X veilig is?

Dit is zo ongeveer de strekking van ’Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’, ofwel het rapport van het RIVM waarvoor dit gezaghebbende instituut te weinig tijd kreeg vanwege politieke druk.

Enerzijds stelt het RIVM namelijk dat de gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaten ‘praktisch verwaarloosbaar’ zijn. Anderzijds adviseert het RIVM dat de kwaliteitsnormen voor rubbergranulaten, met daarin kankerverwekkende stoffen, fors strenger moeten worden.

Het is duidelijk: de hoofdconclusie van het RIVM is niet in overeenstemming met haar aanbeveling. Blijkbaar is het RIVM niet erg overtuigd van haar eigen bevindingen, met als consequentie dat het huidige rapport niet voldoende voorziet in de informatiebehoefte van sportende burgers.

Het is daarom zaak dat er een vervolgrapport komt die hierin wél voorziet waarop vervolgens goed geïnformeerde beleidsbeslissingen kunnen volgen, zowel nationaal als lokaal.

Arjan Linthorst (docent scheikunde), Meppel