Nieuws/Wat U Zegt
3058301
Wat U Zegt

Ombudsman: Onvrijwillig openbaar?

Harry* is doorgaans een tevreden mens. Maar hij is allesbehalve blij als de gemeente zijn persoonsgegevens deelt met anderen terwijl hij dat niet verwacht had. Volgens de gemeente heeft ze niets fout gedaan maar daar is Harry het absoluut niet mee eens.

Harry woont lekker ruim en wil een schuurtje bouwen. Kan hij mooi zijn gereedschap kwijt. Hij vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan. Tot zijn verbazing wordt zijn aanvraag geweigerd. De gemeente laat hem weten dat dit niet past in het bestemmingsplan. Ook zegt de gemeente dat ze niet wil afwijken van dat plan. Harry weet zeker dat voor andere inwoners van de gemeente wel is afgeweken van het bestemmingsplan. Dat vindt Harry niet eerlijk.

Mensen hebben recht op informatie van de overheid. Bijvoorbeeld over hoe en waarom een besluit door de overheid genomen is. Dat staat in de Wet openbaarheid van bestuur. Als je die informatie wilt inzien, kan je een zogeheten Wob-verzoek indienen bij de overheid. Harry doet dat en wil informatie ontvangen over het bestemmingsplan en over de reden waarom de gemeente heeft besloten om eerdere omgevingsvergunningen wel te verlenen.

De gemeente stuurt zijn Wob-verzoek door naar de inwoners die eerder wel een omgevingsvergunning kregen die volgens Harry overeenkomt met zijn aanvraag.

Deze inwoners mogen namelijk bezwaar maken tegen het openbaar maken van de documenten die daarmee te maken hebben. Maar de gemeente laat de naam van Harry in het verzoek staan. Nu kunnen de inwoners zien wie het Wob-verzoek heeft gedaan. Dat vindt Harry niet fijn en had hij ook niet verwacht. Hij dient hierover een klacht in, maar de gemeente laat in een reactie weten dat zij niets fout heeft gedaan.

Harry belt met de Nationale ombudsman en krijgt medewerker Laurien aan de lijn. Zij neemt contact op met de gemeente. Ook vraagt zij de Autoriteit Persoonsgegevens om advies. We concluderen dat de gemeente niet fout heeft gehandeld door de naam van Harry te laten staan. Het was wel netjes geweest om Harry vooraf te informeren over de manier waarop de gemeente omgaat met privacy en persoonsgegevens bij Wob-verzoeken.

We hebben de gemeente dan ook aangeraden om informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website van de gemeente te plaatsen. En daarnaast ook in de ontvangstbevestiging van het Wob-verzoek te noemen. We zijn blij dat de gemeente heeft geluisterd en de website inmiddels heeft aangepast.

*gefingeerde naam