Nieuws/Wat U Zegt
3079176
Wat U Zegt

Lezers: Werkgever moet achter zijn personeel staan

Uitslag Stelling: ’Wangedrag niet tolereren’

Geweld en agressie van klanten en cliënten tegenover personeel is ontoelaatbaar, vinden de stellingdeelnemers. Ruim driekwart voelt er wel voor om dit soort wangedrag te beboeten, maar velen betwijfelen of dit veel effect zal hebben.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een op de vier werknemers te maken heeft met intimidatie, geweld en ander ongewenst gedrag door klanten of cliënten. In de zorg is dat zelfs de helft. Schokkende cijfers, vinden de respondenten. In de reacties meerdere voorbeelden uit de praktijk: „Ik werk zelf in de zorg en heb verschillende keren te maken gehad met geweld, intimidatie en zelfs stalking door een patiënt en diens familie.”

De meerderheid denkt dat wangedrag tegenover personeel de laatste jaren is toegenomen. Een respondent vertelt: „Ik loop al een tijdje mee maar helaas wordt het alleen maar erger. Onverdraagzaamheid, ongeduld, arrogantie van cliënten, brrrr... Het credo is: altijd rustig blijven hoe moeilijk dat soms ook is.” Een ander: „Heb zelf meer dan 30 jaar in de verpleging gewerkt. Het is zeker erger geworden de laatste tien jaren, ik denk dat de mentaliteit veranderd is, minder of geen respect.”

De meesten van zijn mening dat werkgevers te weinig doen om agressie en intimidatie te voorkomen. Alles wordt in veel gevallen onder de noemer gezet van de klant is koning, zo wordt geklaagd, maar een koning is een koning als hij zich ook zo gedraagt.

Iemand uit de wijkzorg verklaart : „Leidinggevenden nemen wangedrag niet altijd serieus en verschuilen zich achter de ’zorgplicht’. Cliënten krijgen veel te lang de tijd om hun ongewenste gedrag door te laten gaan en degenen die er zorg moeten verlenen voelen zich niet altijd gehoord en gesteund. Dus stoppen met die softe houding.... gedraag je je als cliënt niet, dan verlenen we geen zorg meer, punt!”

Werkgevers moeten achter hun personeel staan en hen niet afvallen, vinden de stellingdeelnemers. Zo ook in het geval van het nekvel-incident, waarbij een docent een leerling bij zijn nekvel pakte en de klas uitstuurde nadat deze een kruk naar hem had gegooid en zijn moeder had beledigd. „De docent had groot gelijk met zijn ingrijpen. Door hem te schorsen geef je als schoolleiding een heel verkeerd signaal naar de leerling(en) die nu menen dat alles straffeloos kan.”

Ook al ziet de meerderheid wel wat in het beboeten van intimidatie en agressie, de vraag die velen hierbij stellen is wie dit gaat handhaven. „Theoretisch leuk bedacht maar praktisch onhaalbaar”, concludeert iemand. Een ander zegt: „Als dit gedrag nu getolereerd wordt, waarom zou een boete dan wel helpen? Als men nu niet optreedt, gaat men dat met een boete ook niet doen.”

Een minderheid van 16 procent zoekt de oplossing niet in een boete maar in het weerbaarder worden. „Als iemand mij bedreigt, uitscheldt of intimideert, dan is het wat mij betreft klaar met hulp verlenen. Zo doe je dat!”, reageert een zorgverlener.

Volgens andere respondenten is er een cultuuromslag nodig. „Op de een of andere manier zal respect voor de medemens belangrijker moeten worden. Er is een soort anarchie aan het ontstaan door volledig gebrek aan discipline en respect. Naleving van regels en opvoeding waarin normen, waarden en respect belangrijk zijn, moeten rust kunnen brengen.”