Nieuws/Wat U Zegt
3083761
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Burgers draaien op voor CO2-heffing’

In het steeds meer uit hand lopende klimaatgezeur wordt de roep om een CO2-heffingvoor het bedrijfsleven steeds groter, weet Peter Borst. Dit zou het ei van Columbus moeten worden volgens de ’doordrammende’ klimaatpartijen, waaronder GroenLinks.

Het moet en het zal allemaal doorgang gaan vinden, zo vindt men. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wanneer dit zou gaan gebeuren, deze heffing door datzelfde bedrijfsleven gaat worden doorberekend worden aan de consumenten; kortom, de burgers draaien ervoor op.

Peter Borst, Beverwijk