Nieuws/Wat U Zegt
3094774
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Werkstress schrikbarend

Veel stemmers (54%) op de Stelling van de Dag vinden niet dat burn-out een modeziekte is. Deze week bleek uit TNO-cijfers dat ’opgebrand’ personeel een schrikbarend probleem is. Door de hoge werkdruk heeft vier op de tien werknemers stressklachten.

Driekwart van de respondenten is niet verbaasd over dit cijfer. Een van hen: „Iedereen die zegt dat dit een modeziekte is, heeft het duidelijk zelf niet meegemaakt. De maatschappij is in één generatie tijd zoveel sneller geworden, met zoveel extra keuzemogelijkheden, sociale druk en prestatiedwang. Wij zijn hier niet op gebouwd. Dan kan het toch niet anders dan misgaan?”

Een andere stemmer geeft de crisis de schuld van het hoge burn-outcijfer. Veel mensen met kennis zijn weggesaneerd. „Nu de werkzaamheden weer toenemen, ontbreekt er bij nieuwer personeel de expertise om efficiënt en vlot te werken. Met alle gevolgen van dien.”

Ook opmerkelijk uit het TNO-onderzoek is dat werknemers zich opgejaagd voelen door de stortvloed aan berichten die ze de hele dag ontvangen. Een overgrote meerderheid (82%) kan zich voorstellen dat dit stressverhogend werkt. „Het altijd ’aan’ moeten staan, vergt gewoon heel veel van je.”

Een werkgever die werknemers verplicht buiten werktijd te reageren op telefoontjes en mailtjes, is niet meer van deze tijd. Hier is driekwart van de stemmers het wel mee eens. Een suggestie: „Bedrijven zouden hun servers buiten werktijd geen mailtjes meer moeten laten doorsturen.” Een andere deelnemer oppert: „Ik kan me voorstellen dat als je ’s avonds doorwerkt, dat privé ook zijn tol eist.”

Bijna evenveel respondenten denken dat werknemers zichzelf werkdruk opleggen, uit angst hun baan te verliezen. „Dat er steeds meer moet, met steeds minder mensen, is zo langzamerhand de norm geworden. Maar mensen moeten niet alles accepteren uit angst voor baanverlies. Werknemers hebben ook rechten.”

Een meerderheid van de stemmers (57%) denkt dat jongeren vatbaarder zijn voor burn-out, omdat ze ’minder kunnen hebben’. „Dat vooral jongeren er last van hebben, verbaast mij niet. Zij zijn te veel gepamperd en totaal niet voorbereid op deze maatschappij.” Verder vinden de meeste stemmers dat werknemers de ziekte vaak aangrijpen voor verzuim. „Er zijn zeker werknemers die deze problemen echt hebben. Maar ik heb toch ook de indruk dat het de nieuwe smoes is om thuis te blijven, net als in het verleden de whiplash.”

Stemmers zijn het niet eens met de zienswijze dat een burn-out een teken is dat mensen niet op hun plek zitten. Wel denken ze bijna allemaal dat ook andere factoren dan werk, zoals de thuissituatie, belangrijk zijn bij het oplopen van de ziekte. Een stemmer: „Van hard werken krijg je geen burn-out. Je krijgt een burn-out van gezeik, gezeur, slechte bazen, vervelende collega’s en privé-dingetjes.” Een andere: „Mensen zitten in een spagaat. Er moet veel rondom het werk georganiseerd worden. Niet het werk, maar privé heeft de eerste prioriteit.” Burn-outs kunnen wel degelijk voorkomen worden, vinden velen. ,,Leer ook eens ’nee’ te zeggen. Ook buiten het werk. Zet jezelf op de eerste plaats, zorg goed voor jezelf. Alleen jij weet wat je nodig hebt.”