Nieuws/Wat U Zegt
310256811
Wat U Zegt

’Pabo-drempel niet verlagen’

In het basisonderwijs gaat het dus niet om de kwaliteit van de leerkrachten maar om de kwantiteit, denkt Riek Kerkhof-Willems.

Een oplossing zoeken in verlaging van de pabo-drempel zal het aanzien van de leerkracht verminderen. Deze maatregel getuigt van weinig inzicht van het kabinet. De pabo-opleiding is al van lager niveau dan de voormalige kweekschool. Het Nederlandse onderwijs hoort allang niet meer tot de beste van de wereld. Waarom geen potentiële leerkrachten trekken met een plan om voor ieder gewerkt jaar, fulltime, een vijfde kwijtschelding van hun studieschuld? De fulltimer moet recht hebben op een eigen klas. Dit is ook beter voor de kinderen.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik