Nieuws/Wat U Zegt
3154172
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Nederland moet invloed opeisen’

Weer een nieuwe zegening van de EU; het verbod op pulsvissen. Aantoonbaar op alle fronten een betere methode, maar om politieke redenen wordt het verboden. Bart Rozemuller snapt niet waarom onze regering zich hier niets van aantrekt.

Vele Europese landen houden zich niet aan EU regels over begrotingen of immigratie en Nederland gaat zich weer eens keurig aan “de regels” houden voor wat de visserij betreft. Onze vissers die heel veel geïnvesteerd hebben in deze methode gaan gewoon door en wat gaan ze er in Brussel aan doen? We zijn nog steeds een grote nettobetaler en begrijpen kennelijk niet dat we daarmee ook invloed kunnen claimen. Ik zou zeggen dat onze regering nou eens echt iets voor Nederland kan doen! Ze durven niet. We zijn een laf volk geworden.

Bart Rozemuller