Nieuws/Wat U Zegt
3154731
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Onzekerheid door flexibilisering’

Het spreekt voor zich dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt geen goede ontwikkeling is. Werkgevers en uitzendbureaus blijven beweren dat dit de toekomst is, maar hebben het dan vooral over hun eigen vooruitzichten, vindt Jan Pronk.

Ondertussen zijn de meeste jonge werknemers geen lid meer van een vakbond en kan er collectief geen vuist worden gemaakt. Maar er ligt ook nog een ander gevaar op loer. Over zo’n 30 jaar zit onze samenleving namelijk opgescheept met een grote groep mensen, die niet of nauwelijks een aanvullend pensioen hebben en daardoor hun bestedingspatroon drastisch moeten aanpassen. De belastinginkomsten dalen fors en ook de vraag naar huur- en zorgtoeslag zal toenemen. Veel jonge mensen denken dat dit de “ver van hun bed show“ is, maar ik kan uit ervaring meedelen dat je er binnen een vloek en een zucht bent.

Jan Pronk, Beverwijk