Nieuws/Wat U Zegt
3155244
Wat U Zegt

Makelaar bij incoherente mantelzorg

Joke van Leeuwen weet dat we sinds kort weer een nieuwe toevoeging aan ons zorgstelsel hebben, namelijk de mantelzorgmakelaar.

Het beleid van onze regering is om de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis te laten wonen.

Soms wordt het moeilijk om dit doel te blijven handhaven. Daarom wordt er driftig gezocht naar nieuwe woonvormen.

Zo zie je hier en daar dat de meer kapitaalkrachtigen samen complexen laten bouwen. Ik zie dat meer als opgewaardeerde bejaardenhuizen.

De minder vermogenden onder ons kunnen als ze hulp nodig hebben een beroep doen op mantelzorg.

Helaas neemt de zorg met het verstrijken van de jaren vaak toe en is het bijna onmogelijk om mantelzorg te blijven verlenen.

Daarom kan men betaalde mantelzorg aanvragen. Maar omdat onze maatschappij zo ingewikkeld is geworden en omdat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) naar de gemeentes is gegaan en dus ook overal verschillend is, wordt het aanvragen van hulp bijzonder ingewikkeld.

Daarom is er weer een nieuwe schijf aan ons zorgstelsel toegevoegd: de mantelzorgmakelaar.

Kassa!

Joke van Leeuwen,

Amersfoort