Nieuws/Wat U Zegt
3202598
Wat U Zegt

’Oost-Europa weer in het gelid’

Hongarije weigert asielzoekers toe te laten en heeft sommige delen van de grens afgegrendeld.

Hongarije weigert asielzoekers toe te laten en heeft sommige delen van de grens afgegrendeld.

Financieel straffen, dat is het enige wat helpt om landen die de EU-afspraken dwarsbomen terug in het gelid te krijgen, denkt C.N.H. van Dijck.

Hongarije weigert asielzoekers toe te laten en heeft sommige delen van de grens afgegrendeld.

Hongarije weigert asielzoekers toe te laten en heeft sommige delen van de grens afgegrendeld.

De voormalige Oostblokstaten Hongarije, Polen en Roemenië zetten zich ongewoon fel af tegen alles wat volgens Brussel door hen als normaal en aanvaardbaar beschouwd zou mogen worden. Als zij zich verder niet willen committeren aan de afgesproken spelregels binnen de Europese Unie, dan is er slechts één remedie: stop per direct de EU-miljarden aan steungeld aan die lidstaten, waarvoor zij geen enkele tegenprestatie leveren.

Geld dat opgebracht wordt door de belastingbetalers uit de andere EU-landen. Moet je opletten hoe snel deze landen uit Oost-Europa weer in het gareel lopen.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht