Nieuws/Wat U Zegt
3208636
Wat U Zegt

lezersbrief

’Burger met zonnepaneel is de klos’

Samen met een aantal andere buurtbewoners hebben we interesse in het plaatsen van zonnepanelen. Het doorrekenen van de baten en de lasten leert dat de terugverdientijd ca. 7 jaren bedraagt, schrijft Anton Smits.

Dit komt door de zogenaamde ’salderingsregeling’, waarbij de opgewekte stroom in mindering wordt gebracht op het totale verbruik. De opbrengst per KWh is dan dus gelijk aan de prijs per KWh die jezelf aan het energiebedrijf betaalt.

Blijkbaar is minister Wiebes echter van plan om deze salderingsregeling af te schaffen in 2021. Dan moet je b.v. voor het totale gebruik het volledige tarief betalen van ca. €0,20 en wordt voor je opgewekte energie een veel lager bedrag per KWh in mindering gebracht b.v. €0,07

Alle nu gemaakte berekeningen zijn onbetrouwbaar. Indien de salderingsregeling wordt afgeschaft, zijn zonnepanelen helemaal niet meer rendabel en zijn burgers met zonnepanelen de klos. We hebben het project dan ook voorshands stopgezet.

Toch is het van de zotte, dat we van het gas af moeten en de CO2 uitstoot moeten verminderen, maar dat de overheid zelf hierbij de meest onbetrouwbare factor blijkt.

Anton Smits