Nieuws/Wat U Zegt
3210561
Wat U Zegt

Onderwijs in het Nederlands van fundamenteel belang

Uitslag Stelling: ’Zuiniger zijn op onze taal’

Ruim 90 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag maakt zich zorgen over de tanende belangstelling voor de Nederlandse taal want, zo stellen veel respondenten, de Nederlandse taal is onderdeel van ons cultureel erfgoed en onze identiteit.

De belangstelling voor de studie Nederlands nam de laatste tien jaar met 60 procent af. Aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is het animo zelfs zo laag dat de VU de stekker uit de afstudeerrichting literatuur en samenleving heeft getrokken. Er zijn nog maar vijf eerstejaars studenten, evenveel als het aantal stafleden. Daardoor is het niet meer rendabel, aldus de VU.

Desondanks vindt ruim de helft van de stellingdeelnemers het niet terecht dat de studie wordt opgeheven. „De studie moet blijven. Soms moeten zaken niet alleen afgewogen worden aan het kostenplaatje, maar ook aan het algemeen belang ervan”, meent een respondent.

Twee op de drie deelnemers vinden dat de politiek de VU moet dwingen de studie te behouden. Iemand zegt: „We hebben de mond vol van de verloedering van de Nederlandse taal en de opkomst van Engelse woorden. Dit wordt helaas gestimuleerd door opleidingen te schrappen die het Nederlands bevorderen”. Een ander: „Onderwijs in de Nederlandse taal is van fundamenteel belang, daar kun je niet aan tornen. Als er gesneden wordt, doe dat dan in studies zonder enig baanperspectief, die zijn er genoeg...”

Met een studie Nederlands kun je direct aan de slag in het onderwijs, want er is een tekort aan leraren Nederlands. Velen maken zich daar zorgen over. „Taal is belangrijk, het is ons communicatiemiddel. Onze moedertaal is daar de onmisbare basis van. Het begint al op de lagere school, daar moet het onderwijs Nederlands sterk verbeterd worden”.

Maar anderen hebben zo hun bedenkingen bij een studie Nederlands op universitair niveau. „Best een mooie studie maar eenmaal afgestudeerd kunnen de dames en heren er als academicus geen droog brood mee verdienen. Die studie volg je niet per se om leraar te worden! Daar is de lerarenopleiding voor.” En als je per se aan een universiteit Nederlands wil studeren kan dat ook aan de Universiteit van Amsterdam, in Leiden, Utrecht, Nijmegen of Groningen, redeneren sommigen.

Toch vindt de meerderheid het belangrijk dat taalstudies meer gepromoot worden, zoals eerder bètastudies. „Compenseer studenten als ze Nederlands willen gaan studeren. Gratis colleges bijvoorbeeld”, luidt een reactie.

Een respondent stelt voor om al in voortgezet onderwijs te beginnen. „Het vak Nederlands is uitermate saai. Pak dat eerst eens aan. Dat was al zo in de jaren ’70. Nu mijn zoon op het VWO eindexamen doet, blijkt er qua lesstof weinig veranderd te zijn.”

Een kleine minderheid maalt niet om de afnemende interesse in de Nederlandse taal. „Het Nederlands verdwijnt door sterke internationalisering. Gewoon overstappen naar de Engelse taal. Makkelijk en toekomstbestendig. Nederlands is het nieuwe Fries.”

Maar de meesten vinden dat we er alles aan moeten doen om dit niet te laten gebeuren. „Er moet een brede campagne komen tegen het verengelsen van onze samenleving. Neem een voorbeeld aan onze zuiderburen, die zijn een stuk zuiniger op de ’Nederlandse’ taal!”