Nieuws/Wat U Zegt
3213778
Wat U Zegt

’De weg van de minste weerstand’

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp zit al een maand thuis.

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp zit al een maand thuis.

Het is een groot onrecht dat leerkrachten tegenwoordig bij elk akkefietje op een school direct worden geschorst. Dat betekent toch: je hebt iets verkeerd gedaan, vindt A. Schut.

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp zit al een maand thuis.

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp zit al een maand thuis.

Vroeger stond de leiding van een school of bedrijf achter de betreffende persoon, totdat het tegendeel bewezen was. Creëer je door de weg van de minste weerstand te kiezen, niet een angstcultuur in onze samenleving? De vraag stellen is hem beantwoorden!

A.M. Schut, Borculo