Nieuws/Wat U Zegt
3253653
Wat U Zegt

’Eerst uit de bijstand’

BRIEVENCOMPETITIE Als ik Rob Jetten van D66 hoor praten vraag ik mij af of hij van een andere planeet komt. Zijn voorstel om 50.000 Poolse arbeidsmigranten naar Nederland te slepen is te onzinnig om serieus te nemen, vindt G. Lichtenauer.

Ons wegennet is nu al overvol, de treinen in de spits ook en er is een groot tekort aan woningen. Bovendien komt ons klimaatbeleid dan nog verder onder druk te staan. Wat het tekort aan arbeidskrachten betreft, nog steeds zijn enkele honderdduizenden Nederlanders aangewezen op een bijstandsuitkering. Het lijkt mij daarom voor de hand liggend om die mensen weer in te schakelen in het arbeidsproces. Probleem opgelost. Het is mij een raadsel waarom sommige politici werknemers uit verre landen willen halen naar ons overbevolkte landje als wij zelf nog veel werklozen hebben in de bijstand.

G. Lichtenauer