Nieuws/Wat U Zegt
3260945
Wat U Zegt

’Laat het drukke Nederland ademen’

Beste heer Jetten, schrijft Frits Hendrik Emmerik in een open brief. U wilt o.a. meer Polen naar Nederland halen om hier te werken. Dat vind ik vreemd in het kader van het functioneren van de EU, waar uw partij D66 waarde aan hecht.

Je organiseert een vereniging van landen om aan een gezamenlijk welzijn (de optelsom van vrede, geluk en welvaart) te werken: de EU. Vervolgens gaan die landen ieder voor zich hun eigen economie koesteren. Ze beconcurreren elkaar om zoveel mogelijk economische bedrijvigheid binnen eigen grenzen te halen.

Wie niet sterk staat krijgt het IMF, de Europese banken en andere strafcommissies over zich heen en wordt in armoede achtergelaten, als prooi voor opkopende multinationals en graaiende beleggingsfondsen. Zie daar: de neoliberale EU, een contradictio interminus. Er ontstaat een continue arbeidsverhuizing van landen met een hoge werkloosheid naar landen met een lage.

Het ene land groeit economisch naar de top, raakt dichtbevolkt en krijgt o.a. problemen met het milieu. De multinationals worden er gekoesterd en klonteren daar hun activiteiten samen. Andere landen ontvolken en moeten worden geholpen vanuit de EU-pot. Daar dragen die multinationals en beleggers liever niet aan bij, dus weten ze die landen te mijden en slechts als afzetmarkt (winst zonder investering) te zien, niet als productie- en/of vestigingsland.

En dan staat er een ziener op die zegt: Nog meer economische activiteit en nog meer mensen naar dat land binnen de club, waar het welzijn al op het hoogste peil staat en de ruimte beperkt is. We moeten Polen (en diverse andere EU-landen) aan meer economische activiteit helpen, werkgelegenheid bieden en ons dichtbevolkte, drukke land voor dit moment weer laten ademen.

We wonen niet in ’Nederland BV’, we wonen in een land dat we leefbaar willen houden. En als we de EU werkelijk een functie willen geven (de positieve functie die we nu zo node missen), dan is het die van evenwichtige spreiding en samenwerking. Bied de Polen werk in eigen land, en kleed ze niet uit, zoals we nu doen met onze neoliberale drang tot groei, groei, groei in eigen land. Daar is de samenwerking voor bedoeld. Niet om er louter zelf beter van te worden.

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag