Nieuws/Wat U Zegt
3289431
Wat U Zegt

’Schaf overbodige administratie af’

Vrijdag de landelijke lerarenstaking. De werkdruk moet worden verlaagd. Als gepensioneerd directeur en docent basisonderwijs kan ik daar over meepraten, zegt J. Kluin.

Vooral in het huidige leerlingenvolgsysteem moet werkelijk alles worden bijgehouden, zodat veel werktijd moet worden besteed aan vaak overbodige administratieve rompslomp. Ook het begeleiden van veel leerlingen met een zgn. rugzakje, die vroeger in het speciaal onderwijs werden opgevangen, kost de leerkracht veel energie. Vandaar pleit ik voor het grotendeels afschaffen van de vaak overbodige leerlingen administratie en het verlagen van het aantal zorgleerlingen in het regulier basisonderwijs. Dan is salarisverhoging maar bijzaak.

J. Kluin