Nieuws/Wat U Zegt
3291314
Wat U Zegt

’Elkaar vliegen afvangen’

Met stijgende verbazing en oplopende ergernis heeft Ton van den Berg de laatste debatten gevolgd. Wat gebeurt er nu werkelijk tijdens dit soort debatten?, zegt hij.

Men tracht elkaars vliegen af te vangen, valt elkaar in de rede, laat niemand uitspreken, steggelt welles nietes over wat er wel of niet is beloofd aan de kiezer en ga zo maar door. Kortom een gevecht over wie de grootste mond heeft en die wordt dan uitgeroepen als winnaar van het debat. Op het einde heb je als kijker niets geleerd en ben je enkel nog verwarder achtergelaten.

Waarom worden deze debatten niet anders georganiseerd? Wellicht is het volgende een goed idee?

Vraag dagen voor de debatten burgers/kiezers zich te laten melden met een directe vraag. Een voorbeeld: Een politieke partij zegt te zullen zorgen voor meer handen aan bed, de agressie in het verkeer aan te pakken, de grenzen te willen sluiten voor goudzoekers en ga zo maar door.

Kies iemand van de inzenders uit -hij of zij mag geen lid zijn van de partij zijn waaraan de vraag wordt gesteld- en laat die de betreffende partij die voor een bepaald onderwerp pleit, bevragen. Stel als voorwaarde dat de politicus hem of haar niet in de rede mag vallen.

Aan het einde van het debat moet de politicus een uitspraak doen over wat hij concreet als oplossing gaat aandragen. Deze uitspraken worden genotuleerd en bij de eerst volgende gelegenheid getoetst.

Blijkt dan dat er niets is gedaan of dat beloftes niet zijn nagekomen vermeld dit dan onverbloemd en confronteer de betreffende politicus hiermee. Geen gesteggel of gedraai is meer mogelijk.

Zul je zien hoe snel ze hiervan leren. Krijg je als kiezer in ieder geval iets meer duidelijkheid.

Ton van den Berg, Heeze