Nieuws/Wat U Zegt
3306416
Wat U Zegt

’Sluiten lyceum mag volgens de wet’

Nog steeds geharrewar over het Cornelius Haga Lyceum, valt Ton van der Heijden op.

Artikel 23 van de Grondwet regelt de vrijheid van bijzonder algemeen vormend lager onderwijs. In lid 6 van dat artikel staat, dat de vrijheid en de keuze van leermiddelen en de aanstelling van de onderwijzers geëerbiedigd zal worden. In lid 2 staat wel dat de overheid het toezicht houdt voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid daarvan en de zedelijkheidvan hen die onderwijs geven.

Duidelijk dus. Voldoet men daar niet aan dan maar sluiten. En niet lopen mekkeren dat dit niet kan/mag.

Ton van der Heijden, Winterswijk