Nieuws/Wat U Zegt
331784
Wat U Zegt

Brief 3

’Imams moeten zich uitspreken’

Het is best te begrijpen, dat individuele moslims vinden, dat zij zich voldoende uitspreken tegen islamterreur of vinden, dat zij er niets mee te maken hebben. Het is niet te begrijpen, dat moslimorganisaties en imams zich zo weinig tegen de moslimterreur uitspreken en tegelijkertijd beweren dat zij willen integreren.

Die twee gaan niet samen. Sta voor je zaak. Zo niet dan ontstaat de verdenking, dat moslimterreur heimelijk wordt toegejuicht.

J. W. Menso