Nieuws/Wat U Zegt
3321721
Wat U Zegt

’Magistraten bedreiging voor onze rechtsstaat’

Dat de president van het gerechtshof, Dhr. van der Winkel, zeer geschrokken en ontdaan is door de gebeurtenissen in Utrecht is voor te stellen, vindt Geert Boogaard.

Hij was het die toestemming heeft gegeven om een bekende misdadiger met een lang strafblad vrij te laten, alleen op basis van een mondelinge belofte. In mijn ogen getuigt dit al van verregaande naïviteit.

Maar dat hij na die aanslag met doden en gewonden nog durft te stellen dat hij in het voorkomende geval weer dezelfde beslissing zou nemen, gaat alle verstand te boven. In feite zegt hij dat hij een misdadiger wederom in staat wil stellen om dood en verderf te zaaien in de Nederlandse samenleving.

Ik vind dat de Nederlandse rechtstaat niet wordt bedreigd door criminelen, maar door het soort magistraten die misdadigers de gelegenheid bieden om hun verderfelijke activiteiten uit te voeren.

Ik vraag me af of de onaantastbaarheid van rechters wel moet worden gehandhaafd, of dat er een mogelijkheid moet worden geschapen om ze, net als in het bedrijfsleven, van tijd tot tijd te beoordelen op hun functioneren.

Geert Boogaard