Nieuws/Wat U Zegt
3330416
Wat U Zegt

Deelnemers: Inperking toerisme op Wallen gaat te ver

Uitslag stelling: ’Regeldrift in Amsterdam’

Amsterdam gaat veel te ver in het inperken van het toerisme op de Wallen. Dat vindt de meerderheid van de stellingdeelnemers. De gemeente wil volgend jaar rondleidingen in het gebied verbieden en in de rest van het centrum drastisch verminderen.

Driekwart van de respondenten kan zich voorstellen dat ondernemers tegen het rondleidingenverbod zijn. „Prima om de dronkenlappen en de irritante vrijgezellenparty’s aan te pakken. Maar doe dit in overleg met ondernemers. Die zijn zo belangrijk voor de binnenstad.” Slechts een vijfde denkt dat het door alle beperkingen die de gemeente oplegt het gezelliger wordt op de Wallen. „Symboolpolitiek”, zo noemt een vertegenwoordiger van de gidsen het. „Laat de gemeente aanpakken waar het werkelijk om gaat: het te weinig handhaven van de regels.”

Ook zijn de meesten niet voor een plan om toegangspoortjes te plaatsen in het gebied, alwaar stewards de bezoekers op de hoogte brengen van de regels die er gelden. „Nog even en de bezoekers moeten toegang betalen voor de Wallen”, schampert één van hen.

Veruit de meeste stemmers vinden dat toerisme goed is voor een stad. De meesten geloven ook dat toeristen wegblijven als de indruk ontstaat dat in Amsterdam niet meer ’alles’ kan. „Een vergaande vorm van betutteling”, zo betitelt één van hen alle maatregelen die de gemeente heeft getroffen in het gebied. „Geen cruiseschepen meer, geen Airbnb, geen toeristen meer op de Wallen. Straks mogen we niet meer bij het monument op de Dam komen omdat we te veel CO2 uitademen.”

De vraag of toeristen niet meer komen als Airbnb helemaal wordt verboden, geeft een verdeeld beeld. Bijna de helft denkt dat dat wel gebeurt, de andere helft denkt juist van niet. Een flink aantal respondenten gelooft dat de huizenverhuursite wel meer aan banden gelegd kan worden. Één van hen: „Prima als Airbnb verdwijnt uit de stad, maar wat is het probleem met cruiseschepen en touringcars? Pak die vrijgezellenparty’s aan, niet de oudere bezoekers die een cruise maken. Hoe moet het bovendien met al die mensen die hun inkomen hebben uit toerisme?”

De gemeente heeft allerlei maatregelen genomen om de orde in de binnenstad te handhaven. Zo is er op de Wallen een alcoholverbod, is er meer handhaving en wordt rommel meer opgeruimd. Toch denkt een meerderheid dat de gemeente er niet in slaagt om de orde te bewaren. „Kortzichtig kip-zonder-kopbeleid”, zo betitelt één van de respondenten het. „Betrokkenen worden niet gehoord, of de gemeente doet alsof en drijft haar zin door.”

Twee derde van de stemmers denkt verder niet dat door alle maatregelen bezoekers een gastvrije indruk krijgen van Amsterdam. Een stemmer vreest de teloorgang van de Wallen: „Amsterdam zonder de Wallen is als een auto zonder motor. Gastvrijheid ziet er in ieder geval heel anders uit dan dit.” Of de indruk die velen hebben, klopt met de werkelijkheid, is trouwens nog maar de vraag. Slechts de helft van hen geeft aan onlangs nog in het centrum van Amsterdam te zijn geweest.

Iemand die er nog wel regelmatig komt: „Als ik in Amsterdam kom, dan ga ik altijd langs de Wallen. Gewoon voor de gezelligheid. Niks leuker dan mensen kijken, toch? Gemeentebestuur: jaag de toeristen niet weg. De meesten lopen een rondje en druipen weer af.”