Nieuws/Wat U Zegt
3343870
Wat U Zegt

’Vroeger was hij grappig’

Oprecht, er was een tijd geweest dat lezer W. Hulsebos Freek de Jonge grappig, leuk en zo af en toe intelligent vond. Bijvoorbeeld de periode met Bram Vermeulen.

Hoewel de actie tegen Argentinië wel een zeperd was. Ook even daarna, maar allengs zonk het weg. Daarna veranderde hij in mijn ogen in een ietwat arrogante zeur die het wel wist. De bemoeienis met Groningen krikte hem weer wat op. Tot ik hem ontmoette in het Groninger museum en zijn houding ten opzichte van Radio Groningen. De arrogantie kreeg weer voorrang. En nu zijn optreden tijdens het boekenbal. Lichte verontwaardiging en een vorm van medelijden streden met elkaar. Het laatste gevoel won. Sneu hoor zo’n meneer wiens woorden en mening nog wat serieus genomen werden. Dat is nu over, weshalve ik meneer plaats in het rijtje van op zich talentvolle mensen die het uiteindelijk niet konden waarmaken. Zielige afloop van ooit een goed begin. Historie, snel vergeten.

W. Hulsebos, Ruinen