Nieuws/Wat U Zegt
3343980
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Niet straffen, maar prijzen’

Er is een gezegde 'Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn'. Met andere woorden, met prijzen behaal je meer resultaat, dan met straffen. Door bij bedrijven CO2-belasting te heffen op hun uitstoot, worden zij dus gestraft, schrijft J. Lindeman.

Je zou ook vanuit positief denken kunnen zeggen: voor uw jaarlijkse CO2-uitstoot verplichten wij u een hoeveelheid bomen te planten die uw uitstoot neutraliseert. Daarmee dragen ze op een positieve en zichtbare wijze bij aan de klimaattransitie.

J. Lindeman, Rotterdam