Nieuws/Wat U Zegt
3377173
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Massale bomenkap moet stoppen’

Het is schandalig om te vernemen dat er een massale bomenkap plaatsvindt in vele provincies van ons land, stelt Jan van der Does. Verhoudingsgewijs zelfs meer dan in het Amazonegebied.

Sommige gedateerde ecologen bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verdedigen dit beleid en geven zelfs toe dat de CO2-functie van bomen amper meegenomen is bij hun kap-ideeën. In de plannen van goeroe Ed Nijpels worden slechts drie bladzijden gewijd aan bomen en dan gaat het over nieuwe natuur en niet over behoud van bomen. Een nieuwe vingerwijzing dat het klimaatakkoord aan alle kanten rammelt. En ondertussen gaat de vernieling van prachtige bossen door.

J. van der Does, Woerden