Nieuws/Wat U Zegt
337722498
Wat U Zegt

Tolgeld voor buitenlander hier instellen

In heel veel Europese landen worden tolvignetten verplicht gesteld. En Nederland doet niets in de richting van buitenlandse bezoekers, stelt H.J. Sitters vast.

Zwitserland heeft voor de snelwegen een 12 maandenticket ad € 39,50; Frankrijk heft voor een relatief groot aantal snelwegen tolgelden en tevens sinds kort voor bepaalde gebieden en steden een milieusticker; in Oostenrijk moet men een snelwegvignet hebben. Ook Italië heft tol op vele snelwegen; Spanje idem dito; de Oost-Europese landen doen van harte mee en in België en Duitsland is er al geruime tijd voor grotere steden een milieusticker nodig. In deze landen worden plannen uitgewerkt voor een vignetplicht of tolvignet. In Nederland worden voor bepaalde steden oudere auto’s rigoureus geweerd als gevolg van gedram van linkse hobbyisten. En dat allemaal voor het personenverkeer. Voor vrachtverkeer geldt al langer een regeling. Kortom: de bezoeker in de auto moet overal dokken. En vaak niet zo’n beetje ook en steeds meer.

En Nederland doet niets in de richting van de buitenlandse bezoekers. Wordt het nu niet eens tijd dat er voor alle buitenlandse personenauto’s die Nederland binnen willen rijden ook een universele vignettenplicht wordt ingesteld?

H.J. Sitters,

Purmerend