Nieuws/Wat U Zegt
3394189
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Financiering AOW ook onder de loep’

De AOW is in 1957 inwerking getreden. In die tijd is een bijzondere vorm van financiering voor deze oudedagsvoorziening geïntroduceerd, weet Fred Kolijn.

De ingezetenen van ons land die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt betalen een premie die benodigd is voor de jaarlijkse AOW-uitkeringen aan de gepensioneerden. Dit wordt het omslagsysteem genoemd. Het kabinet Kok heeft in de eerste helft van 1990 het besluit genomen een begin te maken met een wijziging van de financiering van deze volksverzekering. Er zou op een bepaalde manier kapitaal opzij worden gezet. In de daarop volgende jaren zijn er geen gegevens hierover naar buiten gekomen. Het is uiteindelijk als een ’creatief boekhouden’ handeling aangemerkt.

De president van DNB, de heer Knot, hekelde nog deze week de financiering van de aanvullende pensioenen door middel van de doorsneepremie. Deze wijze zou niet meer passen in de huidige tijd. Maar over de financiering van de AOW op basis van het omslagsysteem wordt niet gesproken. In de pensioendiscussie zou het wenselijk en noodzakelijk moeten zijn om het geheel van de financiering van deze twee pensioenpijlers te beschouwen en waar nodig aan te passen.

Fred Kolijn, Almere