Nieuws/Wat U Zegt
3396105
Wat U Zegt

Burger mag niet de dupe worden van falende overheid

Uitslag stelling: ’De fout ligt bij het CBR’

De meeste stellingdeelnemers vinden dat minister Cora van den Nieuwenhuizen coulance moet hebben met de ouderen die hun rijbewijs niet kunnen verlengen vanwege de achterstanden bij het CBR. „Coulance is wel het minste wat ze kunnen doen.”

De Tweede Kamer had hierop aangedrongen en gevraagd of de minister de ouderen met een medische verklaring en een bewijs van aanvraag toch de weg op wilde laten. Ruim 90 procent vindt dit een goed idee. De minister weigert de coulanceregeling echter toe te staan. Ze denkt dat op deze manier de verkeersveiligheid in het geding komt. Onzin, vindt het merendeel van de respondenten.

,,Het overgrote deel van de oudere chauffeurs heeft voldoende rij-ervaring opgebouwd, dus ik zie niet hoe dit de verkeersveiligheid zou kunnen raken”, merkt een stemmer op. ,,Je rij-kwaliteit hangt echt niet af van zo’n papiertje”, zegt een ander.

De meesten denken dan ook dat een groot aantal ouderen met een verlopen rijbewijs nu toch achter het stuur gaat kruipen.

,,Rijden zonder rijbewijs mag gewoon niet”, zo meldt een van de tegenstanders van de coulanceregeling. ,,We hebben een duur en ingewikkeld systeem van het behalen en verlengen van rijbewijzen, zeker vergeleken met het buitenland. Maar betere chauffeurs krijg je hier niet mee.”

De minister verzekerde de Kamer ervan dat de achterstanden nu snel ingelopen zullen worden, nu de systemen zijn ingericht en nieuw keuringsartsen zijn aangenomen. Bijna alle stemmers denken echter dat de vertragingen zullen blijven.

Bijna niemand vindt dat het CBR zijn best heeft gedaan om de achterstanden in te lopen. ,,Bij dat soort instanties heerst nou eenmaal een negen-tot-vijf mentaliteit. En wat niet af is, komt morgen wel”, zo spreekt een respondent uit ervaring. ,,Je zou ze eigenlijk allemaal moeten verplichten om over te werken”, zegt hij.

Ouderen kunnen nu via de spoedprocedure alsnog hun nieuwe rijbewijs krijgen. De extra kosten die daarmee zijn gemoeid, worden vergoed. Een meerderheid vindt niet dat dit de pijn enigszins verzacht. De meesten vinden namelijk dat de schade die automobilisten hebben opgelopen wegens niet kunnen rijden, moet worden vergoed. Een reactie: ,,Schandalig hoe het CBR omgaat met deze mensen. Steek de hand in eigen boezem en betaal een schadevergoeding van maximaal € 250.” Een andere voorstander van schadevergoeding: ,,Dit is een fout van de overheid waar de burger geen invloed op heeft. Vergoed de schade voor iedereen die financieel afhankelijk is van zijn rijbewijs.”

Een aantal stemmers vertelt uit eigen ervaring hoe irritant het is om te wachten op het CBR. ,,Heel vervelend als je maar wacht en wacht zonder dat je bericht krijgt. En zonder rijbewijs rijden, dat durfde ik toch niet aan.” Een ander geeft aan van maart tot en met september niet hebben te kunnen rijden. ,,Het meest frustrerende hieraan was dat het CBR ook nog eens niet bereikbaar was.”

De meeste respondenten denken trouwens dat de coulanceregeling er toch gaat komen, omdat de minister uiteindelijk toch gaat zwichten voor de druk deze toch in te voeren. Een voorstander hierover: ,,Elke regeling die voorkomt dat beroepschauffeurs of ouderen niet kunnen rijden is welkom. Dit is namelijk onacceptabel.”