Nieuws/Wat U Zegt
3412514
Wat U Zegt

Respondenten verdeeld over landelijke helmplicht

Uitslag stelling: Pak opvoeren snorfiets aan

Snorfietsers zijn sinds deze week in grote delen van Amsterdam van het fietspad naar de rijbaan verbannen en moeten daar een helm op. Wat 49% van de stellingdeelnemers betreft mag er landelijk een helmplicht voor snorfietsers worden ingevoerd.

De voorstanders merken op dat veel snorfietsen vaak sneller rijden dan 25 km/uur. „Niet zelden zijn ze opgevoerd en om dan zonder helm aan het verkeer deel te nemen is vragen om (zware) ongelukken”, zegt een van hen.

Een iets grotere groep (50%) voelt er daarentegen niets voor om snorfietsers in heel Nederland verplicht een helm te laten dragen. „Wederom betutteling”, zo vindt een respondent. „Zorg liever dat snorfietsen niet harder kunnen dan 25 km/uur. Verbied de opvoersetjes en andere trucjes om dat ding harder te laten gaan. Nu moeten de goeden onder de kwaden lijden.” Een ander: „Er moet gewoon gehandhaafd worden in plaats van steeds domme regels te bedenken.”

De snorfiets verbannen naar de rijbaan, vinden de meesten een slecht idee. Ruim driekwart verwacht dat er meer ongelukken zullen gebeuren. „Met of zonder helm wordt de rijbaan levensgevaarlijk. Het snelheidsverschil is te groot en het stagneert de doorstroom van het verkeer.” Het zal tot veel ergernis leiden bij automobilisten met alle gevolgen en agressie van dien, merken meerdere respondenten op.

Een snorfietsende respondent waagde zich gisteren in Amsterdam de weg op: „Hele files auto’s achter mij. Dit lijkt wel automobilistje pesten.”

Een kwart van de stellingdeelnemers is zelf snorfietser. Een van hen zegt: „Ik vervoer mijn zoontje (met helm) vaak met de snorbrommer en ik zou mij niet veilig voelen tussen het snelle verkeer.”

De meesten denken overigens wel dat het veiliger wordt op het fietspad als de snorfiets er niet meer mag rijden. Een fietser: „Ik voel me opgejaagd wild. Niet per se door snorfietsen, maar door de personen die er op zitten. Ik denk dat ze er op de rijbaan net zo’n zooi van maken als op het fietspad, ... met de pech dat zij nu de ’kwetsbaren’ zijn”.

Ruim de helft is van mening dat een helm leidt tot minder doden en (zwaar) hersenletsel kan voorkomen. Iemand vertelt: „Mijn moeder is vorig jaar op haar zo geliefde snorfiets verongelukt. Ze liep een schedelbasisfractuur op en was op slag dood. Mét helm was ze er nog geweest.”

Toch vinden veel snorfietsers een helm een onding. Een respondent zegt zijn snorfiets weg te zullen doen als er een landelijke helmplicht wordt ingevoerd en over te stappen op een brommer. Twee op de drie respondenten verwachten dat meer mensen dat zullen doen, vooral jongeren. Sommigen denken dat de jeugd eerder zal overstappen op de e-bike, ’want die zijn ook kinderlijk eenvoudig sneller te maken’. Bovendien: „Hun kapsel komt niet goed uit de verf met een helm.”

De helft vindt trouwens dat er ook voor e-bikers een helmplicht moet komen. „E-bikers rijden vaak als gekken door de bebouwde kom, zelfs ouderen komen je met een rotgang in een drukke stad voorbij geraasd!”, klaagt er een. Een ander vindt dat alles met een accu of motor verplicht en helm op moet.

Een respondent stelt vast dat niet zozeer het vervoermiddel het gevaar vormt maar de bestuurder. „Zolang die zich niet aan regels houdt heeft een helm ook geen zin. Het belangrijkste is handhaving!”