Nieuws/Wat U Zegt
3416400
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Schrap bijzonder onderwijs’

Lezer Van Tuyl is enorm geschrokken van wat politiek redacteur Wouter de Winther schrijft in zijn colum over de valse beloftes van onze overheid met betrekking tot het sluiten van islamitische en Turkse scholen.

Hoe is het mogelijk dat nog steeds in onze grondwet staat dat de vrijheid van onderwijs scholen de ruimte biedt een eigen normenstelsel te onderwijzen dat niet hoeft te stroken met de moderne Westerse samenleving? Dit betekent legale ondermijning van onze kwetsbare samenleving en het tegengaan van integratie. Dat dit proces al heel lang aan de gang is, de overheid zich daarvan bewust is en niets doet om Artikel 23 te schrappen, is van een ongekende lafheid. Onze samenleving behoort beschermd te worden. Als er geen stappen worden ondernomen dit Artikel 23 uit de grondwet te halen, dan zullen partijen als CDA, CU en SGP bij de volgende verkiezingen daarvoor de rekening gaan betalen, denk ik.

Van Tuyl, Delft