Nieuws/Wat U Zegt
342289254
Wat U Zegt

’Klimaatverandering maakt gebieden onleefbaar’

De wereld verandert in snel tempo in vele facetten. De regering doet haar best om de zaken op orde te houden maar van enig succes is nog geen sprake, vindt Peter Borst.

Los van de klimaat zijn er vele andere zaken die aandacht verdienen. Als gevolg van het veranderen van het klimaat zullen er gebieden in de wereld ontstaan waar voor mensen niet meer te leven valt en als gevolg daarvan naar de gebieden trekken waar dit nog wel mogelijk is, West-Europa dus. Kop in het zand steken heeft geen zin want de vluchtelingentsunami is in aantocht.

Peter Borst, Beverwijk