Nieuws/Wat U Zegt
342520456
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Hogere pensioenpremie fiscaal vriendelijk maken’

De rekenrente die gebruikt wordt als inschatting of de pensioenfondsen in de toekomst nog wel voldoende dekking hebben zullen m.i.v 2021 alweer verlaagd worden. Het gevolg is: geen indexering van pensioenen en hier en daar zelf korten op pensioen, denkt Maarten van Veen.

Dat gedoe met die rekenrente laat ik hier grotendeels buiten beschouwing. Dat is gevolg van de idioot lage rentes. En dat is weer gevolg van kunstmatig laag houden daarvan door de Europese Bank daarvan binnen de eurozone. En dat komt grotendeels nog steeds door de eurocrisis en het opkopen van schulden van landen binnen de EU met slechte begrotingsdiscipline. Om dol van te worden.

Er zijn wel mogelijkheden om de dekkingsgraad van de pensioenen te verhogen. En dat is als er meer pensioenpremie geheven en afgedragen wordt. En daar zit addertje onder het gras. Je mag maar een bepaald bedrag fiscaal vriendelijk van je loon aftrekken om dat in een pensioenspot te stoppen. Dat geldt zowel als je dat particulier doet als wanneer dat via een pensioenfonds gebeurt. Als je meer wilt inleggen dan kan dat niet uit brutoloon. Als de regering het mogelijk wil maken dat we collectief meer gaan inleggen in de pensioenfondsen zodat hun dekkingsgraad weer wat stijgt, dan moet die grens omhoog van wat we uit brutoloon in pensioen kunnen inleggen.

Maarten van Veen, Nieuw-Vennep