Wat U Zegt/De Kwestie
343334204
De Kwestie

DE KWESTIE: HOGER LOON BEVEILIGERS SCHIPHOL

Hogere lonen als lokkertje voor meer personeel op Schiphol? ’Regel ook goede arbeidsvoorwaarden!’

De aanhoudende chaos op Schiphol houden de gemoederen bezig. Want na ruim zes maanden ellenlange rijen, verpeste vakanties, opstootjes en een schade van honderden miljoenen voor airlines en reisbedrijven, moet het beveiligersprobleem worden opgelost. Door de lonen met gemiddeld 20% te verhogen hoopt Schiphol voldoende nieuw personeel in de beveiliging aan te trekken. Maar is dit wel de oplossing? „Het is een goede eerste stap, maar het moet gepaard gaan met betere arbeidsvoorwaarden.”

Volgens lezer Partijtje is een hoger loon een teken van zwakte. „Het is geen garantie om tot resultaten te komen, hiervoor heb je een goede organisatie nodig. Duidelijke structuur en atmosfeer. Dat samen helpt dat personeel weet waar hen aan toe is”, aldus deze lezer.

Dat bij Schiphol duidelijke structuur ontbreekt, beaamt ook een andere lezer. Een hoger loon zou maar voor de korte termijn een positief effect opleveren. „Andere bedrijfstakken zullen de lonen dan namelijk ook gaan verhogen om personeel te krijgen.”

NicoNiemand verwacht echter wel dat het aantal werkwilligen zal stijgen door een hoger loon. „Maar er is meer dan een hoger loon. Zoals de werkuren, arbeidsomstandigheden en natuurlijk het gedrag van de reizigers. Je moet het wel willen, werken op Schiphol. Mij zie je daar niet, al bieden ze het dubbele.”

Luxe postite

Werkzoekende mensen zitten volgens Serendipity momenteel in een luxe postite. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen mensen kiezen, lonen verhogen zal dus wel degelijk wat opleveren denk zij. „Maar we moeten wel oppassen. Als we de lonen blijven verhogen, kunnen we in een prijsspiraal terechtkomen.”

Johanvanderman1001 is het hier niet mee eens. „Alleen hogere salaris is natuurlijk niet voldoende, je hebt ook met werkomstandigheden te maken. Een deel is best zwaar werk vooral voor de mensen die de koffers in en uit de vliegtuigen laden. Men moet ook meer kijken naar oplossingen zoals goede hulpmiddelen , betere software en begeleiding zodat er ook minder werkdruk is.”

Secundaire zaken

Lezer DaanJaspers vraagt daarnaast af: is een loonverhoging een symptoombestrijding? Dat laatste kan volgens Duijn1963 pas gebeuren als naast een goed salaris, ook de secundaire zaken goed geregeld zijn. Hij noemt als voorbeeld: „Roosters, rusttijden, vervoeren het management dat niet alleen denkt aan dividend aan de aandeelhouders, maar ook een toekomstvisie heeft.”

Teenentander voegt tot slot toe: netjes betalen is een goede eerste stap om het werken op Schiphol aantrekkelijker te maken. Maar dit moet volgens deze lezer gepaard gaan met nette arbeidsvoorwaarden en een vast contract.

DE KWESTIE: HOGER LOON BEVEILIGERS SCHIPHOLLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover