Nieuws/Wat U Zegt
3460486
Wat U Zegt

Deelnemers: Pulsverbod forse aderlating voor vissers

Uitslag stelling: ’Vissers dupe van politiek’

Het verbod op pulsvissen is een zware slag voor de Nederlandse visserij; daar zijn veel stellingdeelnemers het over eens. Bijna driekwart van de respondenten (72%) omarmt de stelling dat het EU-verbod de nekslag zou kunnen betekenen voor deze sector.

Het overgrote deel van de deelnemers (90%) ziet de stemming tegen de nieuwe vismethode in het Europees Parlement als een politiek spel. „Het is een politiek spelletje van landen die hun eigen visserij willen beschermen tegen landen die innovatiever zijn”, verwoordt een respondent de mening van veel stellingdeelnemers. „In de tijd dat klimaat hoog op het lijstje staat, wordt juist een van de meest innoverende en voorlopers op milieugebied de grond ingetrapt door een stelletje jaloerse lui. Heel jammer”, stelt iemand anders.

Vooral Frankrijk wordt gehekeld. De Franse milieugroepering Bloom heeft een actieve campagne tegen pulsvissen gevoerd in Brussel met de insteek dat de vismethode slecht voor het milieu zou zijn. Nederlandse vissers en politici stellen juist dat de methode beter voor het milieu is omdat zowel de bijvangst als het brandstofverbruik drastisch wordt verminderd en omdat de zeebodem niet meer wordt beschadigd door sleepnetten. Gezien de uitslag van de stemming – 571 stemmen voor, 60 stemmen tegen het verbod – heeft de Franse lobby duidelijk gewonnen.

Onbegrijpelijk, vindt 83% van de stellingdeelnemers. „Frankrijk is in Europa de grootste dwarsligger. Zij willen niets, alleen de baas spelen”, meent iemand. „Handige lobby van de Franse vissers die veelal verouderde schepen hebben. Zogenaamd komen ze op voor het milieu maar feitelijk beschermen ze hun eigen belangen”, wordt geschreven. „Als Frankrijk iets niet wilt, komt het er niet. Of het nu milieuvriendelijk is of niet. Frankrijk en Duitsland regeren Europa. Nederland staat erbij en kijkt ernaar”, is een mening die aansluit bij het sentiment van veel respondenten.

Volgens velen laat deze zaak dan ook zien dat de EU niet werkt. „Dit is niet alleen een nekslag voor de vissers, maar ook voor de geloofwaardigheid van Brussel”, meent een deelnemer. „Dit toont aan dat Brussel zich laat regeren door de lobbyisten. De parlementariërs daar regeren maar hebben van veel zaken geen verstand ”, schrijft een ander. „Het is een typisch voorbeeld van hoe de EU niet werkt, handjeklap tussen grote landen die achterblijven in technologie en op deze wijze hun eigen vissers beschermen”, meent ook iemand. „Europa is alleen Duitsland en Frankrijk; Nederland mag betalen en knikken”, klaagt een deelnemer.

De rol van de politiek verdient volgens velen geen schoonheidsprijs. Pulsvissen werd door de Europese Unie beperkt toegestaan als experiment maar de Nederlandse regering is hieraan voorbij gegaan door veel meer vergunningen te vergeven dan was afgesproken. Dat heeft volgens veel stellingdeelnemers kwaad bloed gezet.” Nederland heeft de grotere buurlanden geprovoceerd door misbruik te maken van een experiment op kleine schaal, en een hele arm af te scheuren waar een vinger geboden werd”, meent een deelnemer.

Niet iedereen heeft medelijden met de vissers voor wie het verbod een aderlating betekent. „Eigen schuld, dikke bult”, klinkt het. „Je moet niet investeren als er nog geen zekerheid is”, stelt iemand.