Nieuws/Wat U Zegt
3472978
Wat U Zegt

Deelnemers willen meer geld voor geestelijke zorg

Uitslag stelling: ’Afbraak GGZ schokkend’

Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg vormen een groot risico voor de patiënt en omgeving. Dat vinden negen op de tien stellingdeelnemers. Woensdag nog stak een verwarde man in Voorburg zijn flatwoning in brand en overleed.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) stelt in een rapport dat de geestelijke gezondheidszorg voor circa 300.000 psychiatrische patiënten in Nederland ernstig tekort schiet. Hierdoor kan de veiligheid van deze mensen en hun omgeving niet worden gewaarborgd. Meer dan de helft van de deelnemers schrikt hiervan en vindt dat het kabinet absoluut meer geld moet uittrekken voor de geestelijke zorg.

Velen (70 procent) zijn ook van mening dat bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg de meest kwetsbare mensen in de samenleving raakt. Dat hoort niet in een beschaafd land. Sommige respondenten zijn zelf patiënt geweest en bekritiseren het korten op de geestelijke zorg fel. Zo schrijft een voormalige patiënte: „Als ik die zorg die ik jaren heb gehad niet had gekregen, dan hadden mijn kinderen geen moeder meer gehad. Ik vind het zeer kwalijk dat er zo op bezuinigd wordt. Leven in deze tijd is al moeilijk genoeg.”

Zorgmedewerkers hebben steeds vaker te kampen met probleemgevallen en luiden de alarmbel, zoals één van hen schrijft: „De bezuinigingen in de GGZ-sector hebben een steeds grotere impact op de samenleving. Ik merk dat dagelijks in mijn werk. Het aantal meldingen over verwarde personen neemt steeds meer toe. Dit leidt tot overlast en gevaarlijke situaties. Ook voor mij en mijn collega’s. Mensen die hulp nodig hebben krijgen het gewoon niet. Laatst nog een melding over iemand die dreigde met zelfmoord. Na uren telefoneren en smeken eindelijk een opname kunnen regelen. Een dag later stond deze patiënt weer op straat en stak hij zijn eigen woning in de brand. Dit moet echt anders!”

En een ander vertelt: „Ik werk sinds 2001 bij een grote GGZ-instelling. De afbraak is schokkend. De klinische plekken ('bedden') worden in opdracht van de overheid met een moordend tempo wegbezuinigd. Afdelingen sluiten en gebouwen gaan dicht. Cliënten die nauwelijks rechtop kunnen blijven, moeten terug de maatschappij in, met zo nu en dan een bezoekje van een ambulante begeleider als enige steun. Waar dat toe leidt lees je in de krant. Het is mensonterend, overlastgevend en vooral onveilig.”

De meesten geloven dat verplichte opname voor ’tikkende tijdbommen’ noodzakelijk is, voor henzelf en de omgeving. Om dat mogelijk te maken moet de sector op de schop, klinkt het. De OVV had al geconstateerd dat veel instanties langs elkaar heen werken en geen informatie met elkaar delen. Velen zijn van mening dat de zorg veel minder bureaucratisch en stroperig moet zijn.

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat geld alleen zaligmakend is. Deze ’bezuinigers’ adviseren hervorming van de GGZ-sector en denken hiermee geld te besparen voor de sector. Zo stelt één van hen: „Laten we gewoon het boerenverstand gebruiken om het aantal instellingen terug te brengen tot een minimum. Laten we ook alle medewerkers screenen op hun bijdrage, deskundigheid en inzet. Met geld dat dan vrijkomt, kunnen we de voorzieningen voor de patiënten optimaliseren.”