Nieuws/Wat U Zegt
3509848
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Oudere zelf aan zet voor zijn pensioen’

De heer Van der Spek van gepensioneerdenvereniging NVOG komt wel wat laat in actie en vindt het dan raar dat hij niet serieus wordt genomen door de vakbonden (Tel. 26/4), zegt Henny van Gelderen.

Vakbonden zijn er niet voor gepensioneerden, maar voor de werkenden die vallen onder een cao. Zij kunnen de belangen van gepensioneerden niet behartigen.

Wanneer je met pensioen gaat, heb je een pensioenovereenkomst met het pensioenfonds van de werkgever, voortvloeiend uit een voormalige arbeidsovereenkomst.

Pensioengelden zijn het geld van de deelnemers van het pensioenfonds. Gepensioneerden zullen dus zelf voor hun rechten moeten opkomen en daar schort het nogal aan.

Velen denken dat wanneer zij met pensioen zijn alles geregeld is. Maar er moet nog steeds gestreden worden om te behouden wat je hebt. Zonder strijd krijg je in het leven niets.

Sinds in 2007 de nieuwe Pensioenwet in werking is getreden hebben de gepensioneerden ook zeggenschap in de pensioenfondsen en daar wordt nog steeds veel te weinig gebruik van gemaakt.

Aan de slag dus en laat uw stem horen!

Henny van Gelderen,

Amsterdam