Nieuws/Wat U Zegt
352717145
Wat U Zegt

’De wet geldt voor iedereen’

De eerste instatie die moet toezien op het boerkaverbod en handelend moet op treden is de politie. Zelfs al hebben ze daar geen zin in, betoogt Jan Muijs.

Op 1 augustus a.s. wordt het boerkaverbod van kracht. Er is al heel veel over gezegd en geschreven. Onderwijsinstellingen en vervoersbedrijven zien dat allemaal niet zo zitten en vrezen problemen bij het aanspreken en verbieden van die vrouwen in die kleding. Maar dat is niet hun taak.

De enige instantie die daarop moet toezien en handelend moet optreden is de politie. Rijwielhandelaren gaan ook niet de weg op om fietsers zonder licht het rijden onmogelijk te maken. Daar hebben we de politie voor. Die controleert en treedt waar nodig handelend op. En niemand anders. Zelfs al hebben ze daar dan misschien even geen zin in.

Zo werkt het nu eenmaal in een democratie. De wet is de wet. En die geldt voor iedereen.

Jan Muijs, Tilburg