Nieuws/Wat U Zegt
353224179
Wat U Zegt

Brief 3 ’Piloten moeten zegeningen tellen’

Tot mijn verbazing vernam ik dat KLM -piloten demonstreren tegen het loonoffer dat van hen wordt verwacht, schrijft Marianne Steenbergen.

Voor het gemak zijn ze even vergeten dat het bedrijf net ternauwernood door de overheid is gered. En de regering alles doet om het bedrijf overeind te houden. Zij zouden mijns inziens blij moeten zijn met deze gang van zaken, maar nee, zij protesteren terwijl zij een vaste baan en inkomen hebben. Dat kan door veel mensen in deze tijd niet kan worden gezegd. Piloten moeten hun zegeningen tellen.

Marianne Steenbergen, Deventer