Nieuws/Wat U Zegt
356516638
Wat U Zegt

’Thuisopvang migrant lastig verhaal’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er in ons land een sterke daling is te zien van asielzoekers, weet Jan Muijs.

In april, mei en juni werden er 1265 asielaanvragen ingediend. Dat cijfer staat in schril contrast met het eerste kwartaal van dit jaar, toen maar liefst 3420 vreemdelingen een asielaanvraag indienden. Een daling dus van maar liefst 72 procent. Dat is op zich een goed en hoopvol bericht.

Maar even verder lees ik in de krant een bericht dat de overheid wil dat meer Nederlanders een asielzoeker in huis nemen om zo de druk op asielzoekerscentra te verlichten. Hoezo druk bij zo'n sterke afname? Zo zouden dan nieuwkomers uit een asielzoekerscentrum drie maanden bij een gastgezin kunnen logeren. Dat kan misschien soms goed aflopen, maar je weet nooit wat je in huis haalt. Er zijn er veel bij die om ándere dan humanitaire redenen hun land zijn ontvlucht. Dat verhaal krijg je nooit helemaal helder. En voor je het weet haal je met al je goede bedoelingen de ellende in huis. Ik zou er in elk geval nooit aan beginnen.

Jan Muijs, Tilburg