Nieuws/Wat U Zegt
3579209
Wat U Zegt

’Vleessector blind voor dierenleed’

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Regelmatig kwam Bertus Zuidema, oud-inspecteur Dierenbescherming, in stallen en zag veel staldieren gezien die een miserabel leven leidden.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

De meeste boeren werken naar eer en geweten en ook hard voor vaak weinig geld. Toch trof ik er genoeg die toegaven dat hun dieren geen leuk leven hadden en dat het eigenlijk anders moest.

Tot op heden is er slechts mondjesmaat wat veranderd en zit het hele systeem eigenlijk nog steeds muurvast. Dierenwelzijn delft nog vaak het onderspit als het gaat om omzet en economie. Mensen die in de vee- en vleesindustrie werken doen meestal vuil, zwaar en matig betaald werk. Ze hebben (vaak) een laag opleidingsniveau en worden niet geselecteerd op diervriendelijkheid.

Door de aard van het werk raken zij bedrijfsblind en afgestompt. Velen zijn al helemaal niet kritisch over de wijze waarop dieren worden gebruikt en kunnen maar moeilijk worden gestimuleerd om hun laakbare gedrag ten opzichte van dieren aan te passen. Toch mogen de misstanden achter de gesloten staldeuren niet langer verborgen blijven. Vleesconsumenten moeten bovendien beseffen waar zij medeverantwoordelijk voor zijn.

Bertus Zuidema,

oud-inspecteur

Dierenbescherming (LID)