Nieuws/Wat U Zegt
3583851
Wat U Zegt

’Spaarpot pensioenen vol genoeg’

We zijn in Nederland nog jarenlang verzekerd van een goede oudedag, aldus Guus Bosman. Zeker als we de rekenrente omlaag doen en de dekkingsgraad van de pensoenfondsen aanpassen.

Onze oudedagsvoorziening rust op twee pijlers. De eerste is de AOW, een door de overheid ingesteld fiscaal basispensioen dat via een omslagstelsel door de werkende belastingbetaler wordt gefinancierd ten behoeve van de gepensioneerde AOW-’trekkers’.

Bevriezing van de AOW-leeftijd gaat de overheid vele miljarden extra kosten, geld dat door de belastingbetaler moet worden opgebracht.

Het aanvullende werknemerspensioen is de tweede pijler. Het geld is door de werknemers zelf gespaard en wordt belegd door de pensioenfondsen. Deze beleggingen brengen gemiddeld ca. 5% op, wat gezien de spaarpot van 1400 miljard euro, zo’n 70 miljard per jaar oplevert. Daarbij komen nog circa 30 miljard aan premie-inkomsten. Van deze 100 miljard gaat per jaar iets meer dan 30 miljard op aan pensioenuitgaven. Kortom, er is sprake van een enorme buffer.

De pensioenfondsen kosten de overheid niets. De uitkeringen leveren alleen maar belastingbaten op. Het enige wat moet gebeuren, is de nietszeggende rekenrente op 3% zetten, dan is er nog een risicobuffer van 2%, en de onnodige extra opslag op de dekkingsgraad van 10% afschaffen.

Guus Bosman, Gorssel