Nieuws/Wat U Zegt
3596653
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Windpark gevaar voor scheepvaart’

De vele windparken op de Noordzee die zijn gepland nabij de drukke zeeroutes, vormen een groot risico voor de scheepvaart, meent F.P.H.M. Koch. En daar hoor je niemand over.

Naar aanleiding van de kaart met geplande windparken op de Noordzee (Tel. 15/5) spreek ik mijn zorg uit over het voortbestaan van veilig en onbeperkt scheepvaartverkeer op de Noordzee.

Het is al jaren geleden dat er op de Nederlandse stranden een schip strandde, maar het gevaar bestaat nog steeds. Wanneer tijdens een hevige noordwesterstorm een containerschip, tanker, kustvaarder of vissersboot door machinekamerpech of anderszins onbestuurbaar wordt, bestaat het gevaar dat zo’n schip dwars door zo’n windpark wordt gedreven en daarmee grote schade toebrengt aan de daar opgestelde windmolens. Aan dit risico wordt nauwelijks aandacht besteed.

F.P.H.M. Koch, Meerlo