Nieuws/Wat U Zegt
3602775
Wat U Zegt

’Veiligelanders veilig op één plek onderbrengen’

Eerdere beloften ten spijt heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid opnieuw geen openheid van zaken gegeven over een aantal ernstige misdrijven gepleegd door asielzoekers, schrijft Mario Verhees

Buiten de duizenden incidenten van o.a. winkeldiefstallen, zakkenrollerij, bedreiging en vernielingen werden nu tientallen verkrachtingszaken en kindermisbruikzaken en zware mishandelingenzaken buiten beeld weggemoffeld.

Daders die daar grotendeels voor verantwoordelijk zijn, zijn veelal asielzoekers uit zogeheten veilige landen zoals Algerije, Marokko en Tunesië. Zij maken hier weinig kans om daadwerkelijk een asielvergunning te krijgen.

Waarom brengen we die gasten niet onder op een plek waar ze in alle rust hun pseudo-asielaanvraag kunnen afwachten zonder anderen tot overlast te zijn?

Mario Verhees, Asten