Nieuws/Wat U Zegt
361989061
Wat U Zegt

’Krimp vluchten doorzetten’

De problemen op Schiphol zouden aanleiding moeten zijn om structureel het aantal vliegbewegingen te verminderen, meent B. Huisman.

Minder geluidsoverlast en minder stikstof. Eventjes doorpakken. Van een probleem een kans maken. Het is daarom onbegrijpelijk dat het probleem verlegd wordt naar vlieghaven Rotterdam met alle problemen voor omwonenden aldaar en het milieu. De opborrelende discussie om vliegveld Lelystad als alternatief toch maar te openen, is volstrekt ongeloofwaardig in het milieu- en klimaatbeleid. Je zou veronderstellen dat D66, GL, Partij voor de Dieren en zelfs de VVD zich hiertegen verzetten. Maar zelfs milieubewegingen, Greenpeace etc. houden hun kaken op elkaar.

B. Huisman