Nieuws/Wat U Zegt
3621832
Wat U Zegt

’Publiek debat over kernenergie nodig’

Minister Wiebes (Economische Zaken) wil de noodzakelijke subsidieregelingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales niet openstellen, schrijft Ger Lemmens.

Dit is ingegegen door de weerstand van de coalitiepartners D66 en CU, alsmede door het verzet hiertegen van de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die hij bitter nodig heeft om zijn klimaatplannen erdoor gedrukt te krijgen. Maar uit veel onderzoeken blijkt, dat als men met alle bijkomende kosten rekening houdt, kernenergie een goedkopere technologie is dan windenergie op zee, waar de overheid massaal op wil inzetten.

Daarnaast blijkt uit Amerikaanse onderzoeken dat een massale uitrol van windparken op zee tot een opwarming zal lijden, hetgeen een tegengesteld doel is van het Klimaatakkoord. Verder zal te zijner tijd, om voor een stabiele stroomlevering voor huishoudens te zorgen, waarschijnlijk honderden miljarden euro’s geïnvesteerd moeten worden in noodzakelijke opslagsystemen. Dit vergt onderzoek dat de heer Wiebes voor het gemak voor zich uitschuift.

Dit alles maakt het bitter noodzakelijk dat er eens een echt publiek debat over kernenergie gaat plaatsvinden.

Ger Lemmens,

Valkenburg a.d. Geul