Nieuws/Wat U Zegt
3655373
Wat U Zegt

Meerderheid respondenten achter platleggen ov

Uitslag Stelling: ’Doel heiligt de middelen’

De meeste stellingdeelnemers vinden dat de bevriezing van de AOW-leeftijd en betere pensioenen het waard zijn om het hele land plat te leggen. Twee derde vindt dat de stakers van vandaag groot gelijk hebben en het doel de middelen heiligt.

Afgelopen zondag besliste de rechter wel dat het treinverkeer van en naar Schiphol in stand moet blijven. Iets meer dan de helft van stemmers vindt dit een goede beslissing. Toch gelooft lang niet iedereen dat de veiligheid rond de luchthaven in het geding zou komen als reizigers zouden stranden. ,,Waarom wordt er voor Schiphol wel een uitzondering gemaakt en voor de kinderen die examen doen niet?” Een andere stemmer vindt het een wereldvreemde uitspraak van de rechter. ,,In Nederland bestaat het recht op staken, dus je kunt het niet half gaan verbieden zoals nu gebeurt.”

Veruit de meeste stemmers zijn het roerend eens met de vakbonden die betere pensioenen eisen en bevriezing van de pensioenleeftijd. Desondanks geloven er maar weinig dat de sociale partners zullen ingaan op de eisen van de bonden. ,,De bonden hebben zelf de onderhandelingen geblokkeerd door op het laatste moment met eisen te komen”, aldus een respondent die niet denkt dat de acties gaan helpen.

Slechts een derde vindt dat de vakbonden tegenwoordig nog serieus worden genomen. Een van hen: ,,Er wordt structureel niet geluisterd naar de bonden. Staken is het enige middel om wat gedaan te krijgen.” Een ander vindt juist dat er meer gestaakt moet worden. ,,Dat zijn we verleerd door het polderen. De jeugd is verwend en lui. Die denkt dat alles maar uit de lucht komt vallen.”

De ledenaantallen van de bonden zijn al een tijdlang aan het dalen. Toch vindt meer dan de helft van de respondenten hen nog steeds een volwaardige sociale partner. ,,Werknemers moeten veel harder met de vuist op tafel slaan en volhardend zijn. Er is veel meer economische groei en niemand van de middenklasse heeft daar al iets van gemerkt.” Driekwart vindt echter ook dat dat ongeorganiseerde werknemers en zzp’ers vaker in de polder moeten meepraten. ,,Het zou mooi zijn als zij konden meedoen. Maar wat mist is een structuur waarin dat overleg zou kunnen plaatsvinden.”

Volgens een van de stemmers spelen overheid en werkgevers onder een hoedje. ,,Ze proberen de voorzieningen steeds verder uit te kleden, waardoor de tweedeling steeds groter wordt. Er moet een partij komen die dat tegengaat.”

Ondanks dat ze het roerend eens zijn met het doel van de staking, denkt maar een derde van de respondenten dat die veel sympathie zal opwekken bij de Nederlandse bevolking. ,,Hiermee wek je geen sympathie op voor het goede doel, want je dupeert er heel veel mensen mee. Doe iets waar je de werkgever mee schaadt. Laat iedereen gratis reizen en controleer geen kaartjes”, reageert iemand. Een ander vindt het een ondoordachte actie. ,,Wie is er weer de dupe? De gewone burger. Misschien kunnen ze beter het kantoor bezetten van die lui, maar laat ons met rust.”

Een derde geeft aan vandaag last te zullen krijgen van de staking. Daarom vindt driekwart van de respondenten dat scholen en werkgevers er wel rekening mee moeten houden. Een –vrij cynische- reactie: ,,Laat de scholen gewoon vrij geven. Er zijn toch te weinig leerkrachten.”