Nieuws/Wat U Zegt
3657501
Wat U Zegt

’Stakers moeten publiek ontzien’

Rechters zouden bij het toestaan of verbieden van stakingen eens nieuwe afwegingen moeten maken, stelt Loek Wollersheim.

Immers, een stakingwordt veroorzaakt door onenigheid tussen werknemer en werkgever. De rechter zou moeten kijken naar de mate waarin de staking zich tussen deze partijen afspeelt en geen onnodig leed bij anderen veroorzaakt.

Voor ns personeel bijvoorbeeld zijn er best wel maatregelen te bedenken waarmee ze hun werkgever diep kunnen raken zonder het publiek (de klanten) te belasten.

Het neveneffect is dat de stakers dan in de meeste gevallen kunnen rekenen op de sympathie van het publiek.

Loek Wollersheim, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: