Nieuws/Wat U Zegt
3658643
Wat U Zegt

’Na vast aantal dienstjaren AOW’

Pensioendeal gloort, leest Mario Verhees. Maar hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn, zegt hij. Laat iedereen die voor 1962 geboren is, er na 48 jaar arbeid eruit stappen (mits ze dan nog werkzaam zijn)

Het betreft hier vaak toch alleen maar werknemers die op jonge leeftijd begonnen zijn, laag geschoold zijn en hard gewerkt hebben, en ook nog eens in een tijd dat er andere arbeidsomstandigheden van toepassing waren. Dit is tevens de categorie die er uiteindelijk het minst van hun pensioen zullen gaan genieten.

En voor al diegenen die na 1962 geboren kan dan de hieronder geschetste vernieuwde regeling gelden.

Deel elke bedrijfstak in in verschillende categorieën, zoals zwaar productiewerk, tussenkader, administratie en hoger kader, en koppel aan elke categorie een gedegen onderbouwde pensioenleeftijd.

Zo betaalt ieder zijn rechtmatige deel aan de pensioenspot, en niet zoals nu dat hoogstopgeleiden vaak ook de langstlevenden zijn die uitbundig uit deze riante pensioensruif eten, waar de langst werkenden vaak het meest aan betaald hebben.

Iedereen weet dan precies waar hij aan toe is. Zou men tussentijds van sector veranderen, mag het aantal opgebouwde jaren meegenomen worden en wanneer de pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt kan een eindberekening gemaakt worden.

Mario Verhees, Asten