Nieuws/Wat U Zegt
373212712
Wat U Zegt

Zorgen over kennisniveau leerlingen

Het artikel van mevrouw Jeanet Meis van Beter Onderwijs Nederland (Tel. 22/9) is me uit het hart gegrepen, schrijft Wim Buts. Veel lezers die, net als ik geboren voor 1960, de lagere school en het middelbaar onderwijs (in mijn geval mulo) hebben gevolgd, zullen dit beamen.

Basisvaardigheden zoals taal, lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis stonden na de 6e klas al op een hoog niveau. Een niveau dat bij deze vakken nu misschien net door 6e klassers vwo’ers gehaald wordt, laat staan door vmbo- en havo-leerlingen. Het resultaat zie, hoor en lees je dagelijks in de media. Foutloos Nederlands? Geografische - of historische kennis of besef? Kranten of boeken lezen? Vergeet het maar. Je hoort vaak: „Ik kan toch alles googelen?” Als een jongere per auto van Amsterdam naar Groningen moet, komt hij/zij daar zolang Google Maps het doet. Geen idee wat er links of rechts van de weg ligt en wat daar gebeurt. Mijn zoon verbaast zich ondanks zijn hbo-opleiding vaak hoeveel quizvragen ik bij ’Weet ik veel?’ kan beantwoorden. Moeten we ons zorgen maken over toekomstige generaties? Zeker na het lezen van het artikel van mevrouw Meis zeg ik hartgrondig: ja!

Wim Buts